Who? // Pwy?

I’m Dr Rhys Jones, senior lecturer in Digital Media at Swansea University.

I’m course director for the MA in Digital Media within the Department of Media and Communication, and I teach on undergraduate modules too. Here’s my staff page. I like writing about language, technologies, and language technologies: I also like researching technologies at the point when they were (or are) at an early stage of their adoption and enculturation.

My academic Twitter account is @DrRhys.


Dr Rhys Jones, uwch-ddarlithydd yn y Cyfryngau Digidol ym Mhrifysgol Abertawe.

Rwy’n gyfarwyddwr ar y cwrs MA Cyfryngau Digidol (cyfrwng Saesneg) o fewn adran Y Cyfryngau a Chyfathrebu, ac yn dysgu ar fodiwlau israddedig hefyd. Dyma fy nhudalen staff. Rwy’n hoffi ysgrifennu am iaith, technoleg, a thechnoleg iaith. Rwy hefyd yn hoffi ymchwlio i dechnolegau ar adeg gynnar yn eu datblygiad ‘cynnar’, sef y technolegau hynny a oedd (neu sydd) heb eu llawn derbyn, eto, yn rhan o’u cymdeithas.

@DrRhys yw fy nghyfrif Twitter academaidd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.